TABULKY

EMISNÍ NORMY PRO KATEGORIE M1 (ZÁŽEHOVÝ MOTOR - BENZÍN, LPG, CNG)

 

EMISNÍ NORMY PRO KATEGORIE M1 (ZÁŽEHOVÝ MOTOR - BENZÍN, LPG, CNG)

SMĚRNICE EHS/ES

PŘEDPIS EHK-OSN STUPEŇ PLNĚNÍ EMISNÍ ÚROVNĚ

70 / 220 / EHS

74 / 290 / EHS

77 / 102 / EHS

78 / 665 / EHS

83 / 351 / EHS

88 / 436 / EHS

88 / 76 / EHS

89 / 458 / EHS

89 / 491 / EHS

91 / 441 / EHS Vozidla kat. M1: nad 2500 kg, nad 6 osob, v terénním provedením M1G

15 R00

15 R01

15 R02

15 R03

15 R04

83 R00 A

83 R00 B

83 R01 A

83 R01 B Vozidla kat. M1: nad 2500 kg, nad 6 osob, v terénním provedením M1G

N E P L N Í

P O P L A T E K

1 0  0 0 0  K č 

91 / 441 EHS ozidla kat. M1: nad 2500 kg, nad 6 osob, v neterénním provedením 

93 / 59 / EHS

94 / 12 / ES Vozidla kat. M1: nad 2500 kg, nad 6 osob 

96 / 44 / ES Vozidla kat. M1: nad 2500 kg, nad 6 osob 

 

83 R01 B Vozidla kat. M1: nad 2500 kg, nad 6 osob, v neterénním provedením 

83 R02 B

83 R03 B Vozidla kat. M1: nad 2500 kg, nad 6 osob

E U R O  1

P O P L A T E K 

5  0 0 0  K č

94 / 12 / ES Vozidla kat. M1: do 2500 kg vč., do 6 osob vč. 

96 / 44 / ES Vozidla kat. M1: do 2500 kg vč., do 6 osob vč.

96 / 69 / ES

98 / 77 / ES

 

 

83 R03 B VVozidla kat. M1: nad 2500 kg včetně, nad 6 osob včetně

83 R04 B 

 

E U R O  2

P O P L A T E K 

3  0 0 0  K č

98 / 69 / ES

1999 / 102 / ES

2001 / 1 ES

2001 / 100 / ES

2002 / 80 / ES

2003 / 76 / ES

2006 / 96 / B a vyšší (vydané po roce 2006)

Bezolovnatý benzín

83 R  I 05 B (Ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 A)

83 R II 05 B (Ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 B)

LPG nebo CNG

83 R  I 05 D (Ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 A)

83 R II 05 D (Ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 B)

 

A B

E U R O  3

POPLATEK

SE 

NEPLATÍ

E U R O  4

POPLATEK 

SE 

NEPLATÍ


 

EMISNÍ NORMY PRO KATEGORIE N1

(ZÁŽEHOVÝ MOTOR - BENZÍN, LPG, CNG)


EMISNÍ NORMY PRO KATEGORIE N1 (ZÁŽEHOVÝ MOTOR - BENZÍN, LPG, CNG)

SMĚRNICE EHS/ES

PŘEDPIS EHK-OSNSTUPEŇ PLNĚNÍ EMISNÍ ÚROVNĚ

70 / 220 / EHS

74 / 290 / EHS

77 / 102 / EHS

78 / 665 / EHS

83 / 351 / EHS

88 / 436 / EHS

88 / 76 / EHS

89 / 458 / EHS

89 / 491 / EHS

91 / 441 / EHS

15 R00

15 R01

15 R02

15 R03

15 R04

83 R00 A

83 R00 B

83 R01 A

83 R01 B

N E P L N Í

P O P L A T E K

1 0  0 0 0  K č 

93 / 59 / EHS

94 / 12 / ES

96 / 44 / ES 


83 R02 B

83 R03 B 

E U R O  1

P O P L A T E K 

5  0 0 0  K č

96 / 69 / ES

98 / 77 / ES


83 R04 B 


E U R O  2

P O P L A T E K 

3  0 0 0  K č

98 / 69 / ES

1999 / 102 / ES

2001 / 1 ES

2001 / 100 / ES

2002 / 80 / ES

2003 / 76 / ES

2006 / 96 / B a vyšší (vydané po roce 2006)

Bezolovnatý benzín

83 R  I 05 B (Ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 A)

83 R II 05 B (Ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 B)

LPG nebo CNG

83 R  I 05 D (Ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 A)

83 R II 05 D (Ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 B)


AB

E U R O  3

POPLATEK

SE 

NEPLATÍ

E U R O  4

POPLATEK

SE 

NEPLATÍ
EMISNÍ NORMY PRO KATEGORIE M1

(VZNĚTOVÝ MOTOR - DIESEL)

 

EMISNÍ NORMY PRO KATEGORIE M1 (ZÁŽEHOVÝ MOTOR - BENZÍN, LPG, CNG)

SMĚRNICE EHS/ES

PŘEDPIS EHK-OSN STUPEŇ PLNĚNÍ EMISNÍ ÚROVNĚ

70 / 220 / EHS

74 / 290 / EHS

77 / 102 / EHS

78 / 665 / EHS

83 / 351 / EHS

88 / 436 / EHS

89 / 458 / EHS

89 / 491 / EHS

15 R 00

15 R 01

15 R 02

15 R 03

15 R 04

83 R 00 

83 R 00 C

83 R 01 C Vozidla kat. M1: nad 2500 kg, nad 6 osob, v terénním provedením M1G

N E P L N Í

P O P L A T E K

1 0  0 0 0  K č 

91 / 441 / EHS

91 / 542 / EHS A (limity emisí A)

93 / 59 / EHS

 

83 R 01 C Vozidla kat. M1: do 2500 kg, do 6 osob, v neterénním provedením 

83 R 02 C

83 R 03 C Vozidla kat. M1: nad 2500 kg, nad 6 osob

49 R 02 A

E U R O  1

P O P L A T E K 

5  0 0 0  K č

94 / 12 / ES

96 / 44 / ES

96 / 69 / ES

98 / 77 / ES

91 / 542 / EHS - B (limity emisí B)

96 / 1 / ES (limity emisí B)

 

 

83 R 03 C Vozidla kat. M1: nad 2500 kg včetně, nad 6 osob včetně

83 R 04 C

49 R 02 B 

 

E U R O  2

P O P L A T E K 

3  0 0 0  K č

Emisní limity A pro směrnice:

98 / 69 / ES

1999 / 96 / ES - A (limity emisí A)

1999 / 102 / ES

2001 / 1 ES

2001 / 100 / ES

2002 / 80 / ES

2003 / 76 / ES

2005 / 55 / ES (zápis v dokladech 2005 / 55 / A)

2005 / 78 / ES (zápis v dokladech 2005 / 78 / A)

2006 / 51 / ES (zápis v dokladech 2006 / 51 / A)

2006 / 81 / ES (zápis v dokladech 2006 / 81 / A)

 2006 / 96 / A (pro kat. M - je to teoretická možnost, ale málo pravděpodobná)

 

 

 

 

 

83 R I 05 C (ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 A), limity emisí A

49 R 03 A (limity emisí A)

49 R 04 A (limity emisí A)

E U R O  3

P O P L A T E K 

S E 

N E P L A T Í

 

Emisní limity B pro směrnice:

98 / 69 / ES

1999 / 96 / ES-B1 (limity emisí B1)

1999 / 96 / ES-B2 (limity emisí B1-Euro 5)

1999 / 102 / ES

2001 / 1 ES

2001 / 100 / ES

2002 / 80 / ES

2003 / 76 / ES

2005 / 55 / ES (zápis v dokladech 2005 / 55 / B - písmeno B odpovídá B1 (EU4) nebo B2 (EU5)

2005 / 78 / ES (zápis v dokladech 2005 / 78 / B - místo písmene B může být uvedeno C,D,E,F,G,H,I,J,K)

2006 / 51 / ES (zápis v dokladech 2006 / 51 / B místo písmene B může být uvedeno C,D,E,F,G,H,I,J,K)

2006 / 81 / ES (zápis v dokladech 2006 / 81 / B místo písmene B může být uvedeno C,D,E,F,G,H,I,J,K)

 2006 / 96 / B a vyšší vydané po roce 2006

 

 

 

 

 

 

83 R II 05 C (Ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 B) - limity emisí B

49 R 03 B1 (limity emisí B1)

49 R 03 B2 (limity emisí B2 - Euro 5)

49 R 04 B1 (limity emisí B1)

49 R 04 B2 (limity emisí B2 - Euro 5) a vyšší (vydané s číslem extenze u předpisu 83 více než 5 a předpisu 49 více než 4)

 

 

B,B1 B2

E U R O  4

POPLATEK

SE 

NEPLATÍ

E U R O  5

POPLATEK

SE 

NEPLATÍ

 

 

EMISNÍ NORMY PRO KATEGORIE N1

(VZNĚTOVÝ MOTOR - DIESEL

 

EMISNÍ NORMY PRO KATEGORIE M1 (ZÁŽEHOVÝ MOTOR - BENZÍN, LPG, CNG)

SMĚRNICE EHS/ES

PŘEDPIS EHK-OSN STUPEŇ PLNĚNÍ EMISNÍ ÚROVNĚ

70 / 220 / EHS

74 / 290 / EHS

77 / 102 / EHS

78 / 665 / EHS

83 / 351 / EHS

88 / 436 / EHS

89 / 458 / EHS

89 / 491 / EHS

15 R 00

15 R 01

15 R 02

15 R 03

15 R 04

83 R 00 

83 R 00 C

83 R 01 C

N E P L N Í

P O P L A T E K

1 0  0 0 0  K č 

91 / 441 / EHS

91 / 542 / EHS A (limity emisí A)

93 / 59 / EHS

94 / 12 / ES Vozidla kategorie N1

 

83 R 02 C

83 R 03 C 

49 R 02 A

E U R O  1

P O P L A T E K 

5  0 0 0  K č

96 / 44 / ES

96 / 69 / ES

98 / 77 / ES

91 / 542 / EHS B (limity emisí B)

96 / 1 / ES (limity emisí B)

 

 

83 R 04 C

49 R 02 B 

 

E U R O  2

P O P L A T E K 

3  0 0 0  K č

Emisní limity A pro směrnice:

98 / 69 / ES

1999 / 96 / ES-A (limity emisí A)

1999 / 102 / ES

2001 / 1 ES

2001 / 27 / ES-A (limity emisí A)

2001 / 100 / ES

2002 / 80 / ES

2003 / 76 / ES

2005 / 55 / ES (zápis v dokladech 2005 / 55 / A)

2005 / 78 / ES (zápis v dokladech 2005 / 78 / A)

2006 / 51 / ES (zápis v dokladech 2006 / 51 / A)

2006 / 81 / ES (zápis v dokladech 2006 / 81 / A)

 2006 / 96 / A (pro kat. M - je to teoretická možnost, ale málo pravděpodobná)

 

 

 

 

 

83 R I 05 C (ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 A), limity emisí A

49 R 03 A (limity emisí A)

49 R 04 A (limity emisí A)

E U R O  3

P O P L A T E K 

S E 

N E P L A T Í

 

Emisní limity B pro směrnice:

98 / 69 / ES

1999 / 96 / ES-B1 (limity emisí B1)

1999 / 96 / ES-B2 (limity emisí B1-Euro 5)

1999 / 102 / ES

2001 / 1 ES

2001 / 27 / ES-B1 (limity emisí B1)

2001 / 27 / ES-B2 (limity emisí B2-Euro 5)

2001 / 100 / ES

2002 / 80 / ES

2003 / 76 / ES

2005 / 55 / ES (zápis v dokladech 2005 / 55 / B - písmeno B odpovídá B1 (EU4) nebo B2 (EU5)

2005 / 78 / ES (zápis v dokladech 2005 / 78 / B - místo písmene B může být uvedeno C,D,E,F,G,H,I,J,K)

2006 / 51 / ES (zápis v dokladech 2006 / 51 / B místo písmene B může být uvedeno C,D,E,F,G,H,I,J,K)

2006 / 81 / ES (zápis v dokladech 2006 / 81 / B místo písmene B může být uvedeno C,D,E,F,G,H,I,J,K)

 2006 / 96 / B a vyšší vydané po roce 2006

 

 

 

 

 

 

 

83 R II 05 C (Ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 B) - limity emisí B

49 R 03 B1 (limity emisí B1)

49 R 03 B2 (limity emisí B2 - Euro 5)

49 R 04 B1 (limity emisí B1)

49 R 04 B2 (limity emisí B2 - Euro 5) a vyšší (vydané s číslem extenze u předpisu 83 více než 5 a předpisu 49 více než 4)

 

 

B,B1 B2

E U R O  4

POPLATEK

SE 

NEPLATÍ

E U R O  5

POPLATEK

SE 

NEPLATÍ